Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “s&p”

S&P Global pierwszą zagraniczną agencją na rynku długu w Chinach

S&P Global Ratings (międzynarodowa agencja ratingowa) otrzymała formalne zawiadomienie, że może prowadzić agencję ratingów kredytowych (CRA) na krajowych rynkach obligacji w Chinach. Zgłoszenie do Biura Operacyjnego Ludowego Banku Chin (Pekin) zostało formalnie przyjęte oraz wniosek o rejestrację, złożony przez chińskie krajowe stowarzyszenie inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym (NAFMII) również został zatwierdzony. Historyczna zgoda oznacza, że ​​po raz pierwszy przedsiębiorstwo będące w całości własnością międzynarodowej agencji…

Translate »