Press "Enter" to skip to content

Unia Europejska nakłada limity na import stali

Według oficjalnego dziennika urzędowego, od dzisiaj Unia Europejska nakłada limity na stal napływającą do bloku państw unii,  w odpowiedzi na taryfy celne obejmujące stal i aluminium nałożone przez amerykańską administrację.

Import stali będzie podlegał kontyngentom taryfowym, aby przeciwdziałać obawom płynącym od producentów UE, którzy twierdzą, że runek unijny może zostać zalany stalą, która nie jest już importowana do Stanów Zjednoczonych.

W przypadku dużych krajów eksportujących stal będą obowiązywały specjalne limity, a kontyngenty będą obowiązywać przez okres trzech miesięcy w celu ograniczenia gromadzenia zapasów. Głównymi eksporterami stali do UE są Chiny, Indie, Rosja, Korea Południowa, Turcja i Ukraina.

Środki zaradcze dotyczą 26 kategorii produktów stalowych, przy czym kwoty ustalono na poziomie średniej wielkości przywozu w latach 2015-2017, plus 5 procent. Po osiągnięciu wyznaczonego limitu, zaczną obowiązywać taryfy w wysokości 25%. Zastąpią środki tymczasowe nałożone w lipcu.

Nowe środki zaradcze powinny obowiązywać przez okres do trzech lat, ale mogą podlegać uaktualnieniu w przypadku zmiany okoliczności. Kwoty powinny również wzrosnąć o 5 procent od 1 lipca 2019 r. oraz ponownie o taką samą wielkość rok później, z zastrzeżeniem zbadania sytuacji na europejskim rynku stali.

Grupa stalowa Eurofer, której członkami są ArcelorMittal i niemiecki ThyssenKrupp, poinformowała, że ​​zabezpieczenia są całkowicie uzasadnione, zważywszy na przekierowanie stali, która miała trafić do Stanów Zjednoczonych na rynek UE.

Jak wskazuje Eurofer, zastanawiające jest jednak to, dlaczego kwoty zostały ustalone na poziomie 5 procent powyżej wielkości importu za lata 2015-2017, zważywszy na fakt, że za rok 2018 import stali wzrósł o 12 % w stosunku do roku 2017. Eurofer jest zdania, że komisja powinna wziąć pod uwagę rzeczywiste uwarunkowania rynkowe podczas pierwszego przeglądu i dostosować limity do rzeczywistości.

Europejskie stowarzyszenie producentów samochodów ACEA nazwał podjęte przez UE środki za protekcjonistyczne.

Komisja, która przeprowadziła dochodzenie w sprawie przypływu stali, stwierdziła, że ​​wielkość przywozu stali do UE znacznie wzrosła od marca 2018 r., kiedy to Stany Zjednoczone nałożyły cła w wysokości 25% na import stali i 10% na aluminium. Potem rozszerzając taryfy na Unię Europejską w czerwcu zeszłego roku.

RPA i kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności Norwegia, nie będą objęte nowymi limitami.

Pomimo bliskiego powiązania z unijnym blokiem gospodarczym, Szwajcaria zostanie włączona pod restrykcje celne.

Szwajcaria stwierdziła, że kwoty wyznaczone dla danego kraju powinny przynajmniej zapobiec powtórzeniu się sytuacji z grudnia, kiedy limity na import zostały osiągnięte, a szwajcarskie firmy zostały zmuszone do wstrzymania dostaw do Europy. Szwajcaria nadal domaga się zwolnienia z limitów.

Źródło: Reuters© Tekst oryginalny.

Podziel się:


Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Translate »