Press "Enter" to skip to content

Czy dolar amerykański znowu będzie wymienialny na złoto?

Pod koniec marca do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wpłyną ciekawy projekt ustawy autorstwa Alex’a Mooney z partii Republikańskiej pod numerem H.R.5404 o następującym tytule „To define the dollar as a fixed weight of gold.” W tłumaczeniu na język polski, tytuł należy rozumieć jako „Ustalić wartość dolara do określonej wagi złota”. Projekt ustawy został przedstawiony 22 marca w Izbie Reprezentantów i skierowany następnie do Krajowego Komitetu do Spraw Usług Finansowych. Do dnia dzisiejszego nie zostały ogłoszone następne czynności prawne związane z tym projektem i niewiele można się dowiedzieć, poza samą jego treścią. Sam projekt ustawy nie jest obszerny w swej treści i nie każdy zna język angielski, więc pozwolę sobie przedstawić tłumaczenie całego tekstu projektu.

SEC. 1. Ustalenia

Kongres stwierdza, co następuje:
(1) Dolar amerykański stracił 30 procent siły nabywczej od 2000 r., a 96 procent siły nabywczej od czasu zakończenia standardu złota w 1913 r.
(2) Zgodnie z 2-procentowym celem inflacyjnym Rezerwy Federalnej, dolar traci połowę swojej siły nabywczej na każde pokolenie lub co 35 lat.
(3) Amerykańskie rodziny potrzebują długoterminowej stabilności cen, aby zaspokoić swoje potrzeby związane z wydatkami gospodarstw domowych, oszczędnościami i planami na emeryturę.
(4) Polityka długoterminowej inflacji Rezerwy Federalnej spowodowała, że ​​amerykańska produkcja stała się niekonkurencyjna, podnosząc koszt produkowanych w Stanach Zjednoczonych towarów o ponad 40 procent od 2000 r., w porównaniu do wzrostu mniejszego niż 20 procent w Niemczech i we Francji.
(5) W latach 2000-2010 zatrudnienie produkcyjne w Stanach Zjednoczonych zmniejszyło się o jedną trzecią, po tym jak utrzymywało się przez 30 lat na poziomie prawie 20 000 000 miejsc pracy.
(6) Amerykańska gospodarka potrzebuje stabilnego dolara, ustalonych kursów wymianu i podaży pieniądza kontrolowanej przez rynek, a nie przez rząd.
(7) Standard złota utrzymuję kontrolę nad podażą pieniądza razem z rynkiem, zamiast przez Rezerwę Federalną.
(8) Standard złota oznacza prawny środek płatniczy określony i wymienny na pewną ilość złota.
(9) Wraz ze standardem złota do roku 1913 gospodarka Stanów Zjednoczonych rosła średnio o cztery procent, czyli o jedną trzecią szybciej niż stopa wzrostu po tym okresie i dwa razy szybciej niż od 2000 roku.
(10) Międzynarodowy standard wymiany złota od 1914 do 1971 roku nie przewidywał wymiany dolara amerykańskiego na złoto, p
rzyczyniło się to do wielkiego kryzysu i stagflacji.
(11) Ograniczona polityka Rezerwy Federalnej polegająca na zwiększeniu podaży pieniądza bez popytu na nią wzbogaciła właścicieli aktywów finansowych, ale zagroziła zatrudnieniu, płacom i oszczędnościom pracowników fizycznych.
(12) Przywrócenie dobrobytu w amerykańskiej klasie średniej wymaga zmian w polityce pieniężnej ustanowionej przed Kongresem w Konstytucji w Artykule I, Sekcji 8, Klauzuli 5.

SEC. 2. Ustalenie dolara w oparciu o złoto.

Obowiązuje 30 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej ustawy

(1) Sekretarz Skarbu (w tym akcie zwanym „Sekretarzem”) powinien określić wartość dolara do ustalonej wagi złota, w oparciu o cenę rynkową złota na koniec dnia;
(2) Banki Rezerwy Federalnej dokonują wymiany banknotów Rezerwy Federalnej na złoto według ustawowej definicji złotego dolara.

SEC. 3. Ujawnienie stanu rezerw złota

W okresie 30 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego Aktu, rząd Stanów Zjednoczonych podejmie terminowe i uzasadnione kroki w celu ujawnienia wszystkich swoich zasobów złota, wraz z jednoczesnym raportem o jakichkolwiek rządowych zakupach lub sprzedaży, zwiększając tym samym zdolność rynku i uczestników rynku do osiągnięcia ustalonego parytetu dolar-złoto w uporządkowany sposób.”

Podsumowując, projekt niniejszej ustawy zobowiązuje Sekretarza Skarbu, obecnie stanowisko to pełni Steven T. Mnuchin, by w ciągu 30 miesięcy od dnia 22.03.2018 r. ustalić wagę złota, z którą będzie powiązana wartość dolara amerykańskiego. Ponadto Rząd Stanów Zjednoczony zobligowany jest do ujawnienia stanu posiadania swoich rezerw w złocie, a także ujawnić raporty na temat zakupu i sprzedaży rezerw złota.

Czy ta ustawa wejdzie w życie? Ciężko na tą chwilę jednoznacznie stwierdzić, ale obawiam się, że jest to niemożliwe. Jest to pierwsza próba przywrócenia standardu złota od Gold Standard Act of 1984 autorstwa Jack’a Kemp.

Obecna sytuacja finansów publicznych Stanów Zjednoczonych oraz prognozy na następne lata są katastrofalne. Pisałem o tym tutaj. Prognoza zakładała, że dług publiczny Stanów Zjednoczonych wzrośnie do 150% do roku 2045, jednak ostatnie szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że dług publiczny osiągnie wartość 116% w stosunku do PKB do roku 2023. Rosnący dług publiczny, oznacza że przez kolejne lata rząd administracji amerykańskiej będzie uchwalał budżet z deficytem. W jakiś sposób będzie trzeba pokryć dziurę powstałą przez nadmierne wydatki rządowe i nie ma innego wyjścia jak poprzez emisję długu. Jeśli dojdzie do połączenia dolara i złota, to Stany Zjednoczone będą zmuszone kupować również złoto by zachować ustaloną równowagę. Tylko, że cena złota może drastycznie wzrosnąć i koszty zakupu złota mogą wysoce wzrosnąć, o tym więcej za chwilę.

Następną ważną kwestią jest fakt, ile tak naprawdę Stany Zjednoczone posiadają rezerw złota i czy jest możliwe połączenie dolara ze złotem. Na stronie internetowej Departamentu Skarbu możemy dowiedzieć się jakie były stany magazynowe posiadanego złota, na dzień 31.03.2018 r. widnieje w raporcie 261 498 926.241 uncji złota. Pytanie zasadnicze, czy podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. W ostatnim czasie pojawiają się wiadomości o tym, że kraje, które przetrzymywały swoje rezerwy złota w skarbcach w Stanach Zjednoczonych, starają się o to by swoje złoto ściągnąć z powrotem do kraju, należą do nich Turcja, Niemcy, Holandia. Poniżej wykres posiadanych przez liczące się kraje stany rezerw złota wyrażone w tonach.

Stany Zjednoczone posiadają stała wartość rezerw złota już o dłuższego czasu, natomiast Banki Centralne Rosji oraz Chin w szybkim tempie zakupują złoto do swoich rezerw. Jeśli następnie przyjrzymy się podaży pieniądza kształtującej się w Stanach Zjednoczonych zaobserwujemy, że rośnie nieprzerwanie od analizowanego okresu. W takiej sytuacji, jeśli miałoby dojść do powiązania dolara amerykańskiego ze złotem, przy fakcie znaczącej utraty wartości siły nabywczej dolara i przy obecnych stanach rezerw złota to ceny złota wyrażone w dolarach amerykańskich powinny wystrzelić w powietrze. Musi to tego dość by wyrównać nierówności powstałe z tak ogromnej ilości waluty amerykańskiej w gospodarce.

Pod koniec marca miało również miejsce bezprecedensowe wydarzenie, a mianowicie na Szanghajskiej Międzynarodowej Giełdzie Energetycznej, zostały uruchomione kontrakty terminowe na ropę naftową denominowane w chińskim yuanie. Do tego czasu, znakomita większość międzynarodowej wymiany handlowej ropy naftowej odbywała się za pośrednictwem dolara amerykańskiego, jest to tak zwany system petro-dolara. W tym momencie mamy do czynienia z odwróceniem tej zależności i dwie waluty, dwóch największych gospodarek świata są „powiązane” z ropą naftową.

Do czasu wprowadzenia chińskich kontraktów, Stany Zjednoczone mogły czuć się bezpieczne, gdyż światowa wymiana handlowa powoduje sztuczny popyt na walutę amerykańską. To znaczy, jeśli dwie strony posiadają swoje własne waluty krajowe, to żeby doszło do zawarcia transakcji, strona kupująca musi kupić dolary amerykańskie za które dokona transakcji wymiany za ropę naftową. Stany Zjednoczone korzystają po dziś dzień z tego mechanizmu, co pozwala Rezerwie Federalnej drukować walutę, nie powodując znaczącego spadku wartości w stosunku do pozostałych walut. Chińskie kontrakty spowodują spadek zapotrzebowania na amerykańską walutę, co przełoży się na kolejny spadek wartości nabywczej dolara.

Ostatnie dwie ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę to amerykańskie obligacje skarbowe, których głównym posiadaczem są Chiny, a także zagraniczne rezerwy walutowe Chin. Jeśli miałoby dojść do powiązania amerykańskiego dolara ze stała wagą złota to Chińczycy z wypłacanych odsetek z tytułu posiadania obligacji, mogły by wymieniać te odsetki na złoto, które w przynajmniej moim odczuciu jest cenniejsze niż posiadanie pustej waluty amerykańskiej.  Stany Zjednoczone z kolei musiałyby uzupełniać braki w swoich rezerwach złota, które trafiały by z każdą wymianą do Chin. Odsetki wypłacane z amerykańskich obligacji są tak ogromne, że każdy kolejny zakup złota przez Amerykanów, windowałby ceny złota. Chiny byłyby jeszcze bardziej bogatsze. Rezerwy w postaci złota, są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż trzymanie rezerw walutowych, także Chiny swoje rezerwy trzymane w amerykańskim dolarze również mogłyby zamieniać na złoto. Skarbiec Stanów Zjednoczonych szybko by wywietrzał ze złotego kruszcu. Wartość trzymanych obligacji amerykańskich przez Chiny jest większa niż wartość obecnie wykazywanych rezerw amerykańskiego złota.

Ponadto w trwającej wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to Państwo Środka może mieć asa w rękawie, właśnie w postaci amerykańskich obligacji. By wymusić korzystniejsze dla siebie warunki w toczących się negocjacjach handlowych Chiny mogą zagrozić rzuceniem na rynek obligacji amerykańskich, co mogłoby poskutkować zapaścią finansową i gospodarczą Stanów Zjednoczonych.

Pewne jest to,  że czarne chmury zaczynają piętrzyć się nad Stanami Zjednoczonymi i wydaje się, że sprawy zaszły na tyle daleko, iż wyjścia z opłakanej sytuacji może już nie być. Z wizytą do Chin w najbliższych dniach wybiera się amerykański Sekretarz Skarbu, z pewnością jest o czym rozmawiać i debatować. Wydaje się, że to Stany Zjednoczone, będą musiały pójść na większy kompromis. Powiązanie amerykańskiej waluty ze złotem wydaje się więc niemożliwe, z przedstawionych powyżej powodów.

Podziel się:


Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Translate »