Press "Enter" to skip to content

Rząd ratuje amerykańskie linie lotnicze

Dwanaście amerykańskich linii lotniczych stanęło na krawędzi bankructwa.

Największe amerykańskie linie lotnicze osiągnęły porozumienie z rządem federalnym co do zasad finansowania pomocy, która ma zapobiec grupowym zwolnieniom w branży, najbardziej dotkniętej pandemią koronawirusa. Amerykański Departament Skarbu (DS) poinformował, że 10 z 12 największych linii lotniczych w kraju zamierza przyjąć warunki pomocy gospodarczej o ogólnej wartości około 25 mld USD.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, zapotrzebowanie na międzynarodowe podróże lotnicze praktycznie zniknęło, ponieważ kraje na całym świecie nałożyły ograniczenia w przemieszczaniu się, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa. Linie lotnicze zmniejszyły ilość lotów o co najmniej 70%. Pomoc DS Stanów Zjednoczonych obejmuje bezpośrednią pomoc w wysokości 25 miliardów dolarów, tak aby linie lotnicze mogły wypłacać pensje i świadczenia swoim pracownikom w ciągu dwóch nadchodzących kwartałach.

Warunki rządowego finansowania

Aby otrzymać finansowanie, amerykańskie linie lotnicze będą musiały spełnić następujące warunki:

  • utrzymać dotychczasowe zatrudnienie na poziomie 90% do końca września bieżącego roku;
  • 30 % otrzymanej dopłaty do wynagrodzeń będzie musiało zostać zwrócone w ciągu 10 lat do Skarbu Państwa;
  • wstrzymany ma być wykup akcji własnych do września 2021 roku;
  • wstrzymana ma być wypłata dywidendy dla akcjonariuszy do września 2021 roku;
  • ograniczenia wynagrodzenia dla kadry kierowniczej do marca 2022 roku;
  • 10% wartości udzielonych pożyczek ma dawać DS możliwość zamiany na udziały po ustalonych sztywno warunkach.

Branża walczy o dostęp do gotówki potrzebnej do pokrycia bieżących wydatków na działalność operacyjną. Pasażerowie nie wykupują nowych biletów na podróże, unikają lotów a ci co już kupili bilety, żądają zwrotu kosztów wcześniej zarezerwowanych lotów.

Szacuje się, że amerykańskie linie lotnicze zaproponowały klientom bony podróżnicze, z możliwością wykorzystania ich w późniejszym terminie o łącznej wartości ponad 10 miliardów dolarów, które tak naprawdę powinny być zwrócone w formie gotówki z tytułu odwołanych lotów. Wiele amerykańskich linii lotniczych odwołuje od 60% do 80% swoich lotów, a zgodnie z prawem federalnym pasażerowie tych lotów mają prawo do pełnego zwrotu poniesionych kosztów.

Sytuacja niektórych lini lotniczych jest na tyle poważna, że pomimo iż uważa warunki za zbyt rygorystyczne, to ostatecznie zmuszone są zaakceptować przedstawione wymagania umowne.

03 Marzec 2020, samoloty American Airlines na lotniku Miami International Airport (MIA) w Miami, Florida.
(Zdjęcie DANIEL SLIM/AFP via Getty Images)(DANIEL SLIM / AFP via Getty Images)

Linia United Airlines nie ujawniła szczegółów swojej umowy z rządem, ale szacuje się, że warunki będą podobne do innych przewoźników. United może wziąć 5-6 mld USD pomocy rządowej, w tym 1,5-2 mld USD pożyczek. Linie wyemitują prawdopodobnie 4,8 miliona warrantów na akcje. Szacowana strata finansowa lini za pierwszy kwartał tego roku wynosi około 2,1 mld USD z czego ponad 1 mld USD to głównie utworzenie rezerwy na pożyczkę zaciągniętą w związku z inwestycją w kolumbijską spółkę Avianca Holdings w ramach planów ekspansji w Ameryce Łacińskiej. United odpisały również wartość swoich inwestycji w brazylijskiego przewoźnika Azul Linhas Aereas Brasileiras i dokonały odpisu z tytułu utraty wartości na trasach do Chin o wartości 50 mln USD. Linie lotnicze mają płynność na poziomie 6,3 mld USD. Jednak zdecydowano się na umowę sprzedaży oraz leasingu zwrotnego z Bank of China (BOC) Aviation obejmującą sześć samolotów Boeing 787-9 i 16 737-9 samolotów MAX. Odrzutowce MAX zostały wyprodukowane dla United, ale wciąż znajdują się w obiektach Boeing’a, dopóki regulatorzy nie dopuszczą ich ponownie do lotów ze względów bezpieczeństwa. Odrzutowce MAX zostały uziemione w wyniku wystąpienia dwóch katastrof lotniczych w zeszłym roku. 

American Airlines poinformowały, że w ramach programu otrzyma 5,8 mld USD, na który składa się 4,1 mld USD w formie dotacji bezpośredniej i 1,7 mld USD w postaci pożyczki o niskim oprocentowaniu. Linie dadzą gwarancje zakupu 13,7 mln akcji po 12,51 USD każda w ramach pomocy dopłat do wynagrodzeń. Ponadto, firma złoży osobny wniosek o pożyczkę do DS w wysokości 4,75 mld USD, w ramach oddzielnego programu pożyczek dla linii lotniczych. Pożyczka ta będzie wymagać warrantów na kolejne 38 mln akcji oraz bliżej nieokreślonego zabezpieczenia. Często jako zabezpieczenie zastawiane są samoloty lub lukratywne trasy lotnicze. Wyniki finansowe linii lotniczych za pierwszy kwartał 2020 roku zostaną opublikowane 24 kwietnia, więc wtedy będziemy mogli się więcej dowiedzieć jak epidemia wpłynęła na jej sytuację finansową. 

Linia lotnicza Delta mają otrzymać 5,4 mld USD, w tym 1,6 mld USD pożyczki na 10 lat. Dodatkowo ma zapewnić rządowi możliwość nabycia, w ciągu pięciu lat około 1% udziałów po 24,39 USD za akcję. Na początku tego roku, przed obecnym kryzysem związanym z epidemią koronawirusa wartość jednej akcji wynosiła około 60 USD. Linie Delta tracą 60 mln USD gotówki dziennie, a dostępna gotówka starczy jedynie na finansowanie bieżących wydatków przez miesiąc czasu. Wyniki finansowe linii lotniczych za pierwszy kwartał 2020 roku zostaną opublikowane 22 kwietnia, więc wtedy będziemy mogli się więcej dowiedzieć jak epidemia wpłynęła na jej sytuację finansową. 

Linia lotnicza Southwest Airlines otrzyma 3,2 mld USD, z czego 2,3 mld USD w formie bezpośredniej dotacji, a reszta jako niezabezpieczona, nisko oprocentowana pożyczka na 10 lat. Oczekuje się, że umowa pożyczki będzie obejmować warranty na 2,6 mln akcji lini Southwest po cenie zakupu 36,47 USD w ciągu pięciu lat. Wyniki finansowe linii lotniczych za pierwszy kwartał 2020 roku zostaną opublikowane 28 kwietnia, więc wtedy będziemy mogli się więcej dowiedzieć jak epidemia wpłynęła na jej sytuację finansową. 

Linia Alaska Airlines i jej regionalny przewoźnik Horizon Air otrzymają finansowanie w wysokości 992 mln USD, w tym 267 mln USD w formie niskooprocentowanej pożyczki. Amerykański DS otrzyma prawo do zakupu 847 000 akcji bez prawa głosu macierzystej grupy Alaska Air po cenie 31,61 USD za akcję. Alaska i Horizon poinformowały również DS o swoim zamiarze ubiegania się o pożyczki federalne w wysokości 1,128 mld USD w ramach odrębnego programu zatwierdzonego na podstawie ustawy CARES. Środki pożyczone Alasce i Horizon w ramach tego programu miałyby wspierać krótkoterminowe potrzeby w zakresie płynności, jednak w całości musiałyby zostać zwrócone. Wyniki finansowe linii lotniczych za pierwszy kwartał 2020 roku zostaną opublikowane 23 kwietnia, więc wtedy będziemy mogli się więcej dowiedzieć jak epidemia wpłynęła na jej sytuację finansową. 

Linia JetBlue otrzyma dotację o wartości 935,8 mln USD do wypłaty wynagrodzeń i jednocześnie wyemituje 2,6 miliona gwarancji objęcia udziałów po cenie 9,50 USD.

Linie Frontier Airlines, Allegiant Air, Hawaiian Airlines i SkyWest Airlines również zgodziły się na podane warunki otrzymania dopłat rządowych.

Linia Spirit Airlines Inc, tani lokalny przewoźnik, nie doszedł jeszcze do porozumienia. Jednak spodziewa się, że wkrótce uda się uzgodnić ostateczne warunki otrzymania dopłat do wynagrodzeń pracowniczych.

Wolne przepływy pieniężne a wykup akcji własnych

Operacyjne przepływy pieniężne (OCF) to ilość środków pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo w danym okresie (tj. w ciągu kwartału lub roku) przed rozliczeniem nakładów inwestycyjnych. Jedną z decyzji jaką zarządzający firmą muszą podjąć jest to, w jaki sposób ulokować te przepływy pieniężne. Znaczna cześć musi zostać zainwestowana w działalność tj. nakłady inwestycyjne (CAPEX = nakłady kapitałowe na utrzymanie bieżącej działalności + nakłady kapitałowe z przeznaczeniem na wzrost/rozwój). Wolne przepływy pieniężne (FCF) to wszystko, co pozostało po odjęciu CAPEX od OCF. FCF może być wykorzystywany do kilku celów, między innymi i przede wszystkim do wypłaty dywidend, wykupu akcji własnych, przejęć innych przedsiębiorstw lub do poprawy bilansu firmy. Choć w przypadku amerykańskich linii lotniczych przejęcia w branży są w tej chwili nie brane pod uwagę, ze względu na obawy związane z prawem antymonopolowym.

Na co największe amerykańskie linie lotnicze wydawały swoje wolne przepływy pieniężne?

W czasie ostatniej dekady, najwięksi przewoźnicy w Stanach Zjednoczonych 96% swoich wolnych przepływów pieniężnych na skup własnych akcji.

American Airlines Group Inc. pomimo osiągnięcia negatywnych wolnych przepływów pieniężnych, skupiło akcje własne o wartości około 12,95 mld USD, głównie emitując dług i zawierając transakcje leasingu zwrotnego. Linie zwróciły akcjonariuszom nieco ponad połowę swoich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej głównie poprzez wykup akcji. Doprowadziło to do ogromnego wzrostu zadłużenia i dźwigni. Dyrektor naczelny Doug Parker uzasadnił tę politykę opierając się na niskich stopach procentowych dostępnych do finansowania samolotów i przekonaniu, że przemysł lotniczy będzie zawsze rentowny.

United Airlines Holdings Inc. przekazał 80% swoich wolnych przepływów pieniężnych na wykup akcji własnych, podczas gdy spółki z całego indeksu S&P 500 (pięciuset najwiekszych amerykańskich spółek) jako całość przeznaczyły na ten cel około 50% swoich FCF.

Źródło: MarketWatch

Wszystkie największe amerykańskie linie lotnicze wydały dużo na nakłady inwestycyjne w ciągu ostatnich pięciu lat. Dzięki wystarczającej rentowności Delta Air Lines i Southwest Airlines były w stanie zwrócić kapitał akcjonariuszom w postaci buybacków, ograniczając nakłady inwestycyjne do około połowy przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Linie United Airlines odpowiadają za podobną wielkość jak Delta i wydały podobną kwotę na nakłady inwestycyjne, ale ze względu na niższą rentowność, ogólnie ok 77% przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Linie American Airlines wyróżniają się na tle pozostałych lini. Wydały najwięcej na nakłady inwestycyjne, mimo że są najmniej rentowne.

Dowiedz się więcej: Na co amerykańskie korporacje powinny wydawać swoją gotówkę?

Powodem, dla którego spółki wykupują akcje własne jest oczywiście wsparcie wzrostu ich ceny. Mniejsza ilość akcji dostępnych do publicznego obrotu powoduje, że ceny akcji wzrastają. Wysokie ceny akcji nie tylko cieszą akcjonariuszy, ale także zwiększają zamożność kadry kierowniczej, zwiększając wartość rynkową ich udziałów. Ponadto w wielu przypadkach wyższe ceny akcji oznaczają wyższe wynagrodzenie dla kadry kierowniczej, ponieważ cena akcji jest jednym z mierników, których zarząd często używa do ustalania pakietów wynagrodzeń dla kadry kierowniczej. Co więcej, im wyższa cena akcji spółki, tym mniejsze są szanse, że tak zwany „aktywny większościowy udziałowiec” przejmie kontrolę nad spółką i wymieni kadrę dyrektorów generalnych i kierowników.

Ciężkie i niepewne czasy

Jeśli ceny akcji poszczególnych linii lotniczych pójdą w górę, powyżej umownie ustalonego poziomu, to w ciągu pięciu lat DS będzie mógł skorzystać z opcji zamiany pożyczek na akcje tych spółek. DS będzie miał prawo sprzedać akcje i osiągnąć zysk z takiej transakcji. Ostatecznie nie wiadomo, jaka będzie ostateczna wartość pożyczek zaciągniętych przez linie lotnicze w ramach amerykańskiego programu pomocy przeciw skutkom epidemii koronawirusa. Poszczególne linie informują, że będą wnioskować o dodatkowe pożyczki, nie tylko z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, ale także pożyczki z przeznaczenim na inne cele. To może oznaczać większą pule warrantów na akcje. Przy sprzyjającym scenariuszu, czyli wzrostu cen akcji w niektórych sytuacjach rozwodnienie akcji może sięgnąć nawet do 10%, czyli dla spółek w najgorszej sytuacji finansowej, do obrotu może trafić do 10% dodatkowych akcji. Przełoży się to na spadek notowań cen akcji amerykańskich lini lotniczych. 

Poziom zadłużenia wszystkich linii lotniczych wzrośnie drastycznie, a przy spadku liczby obsługiwanych lotów (spadek przychodów) i wysokich, sztywnych kosztach stałych, poważne problemy mogą dopiero się zacząć. Firmy na całym świecie redukują zatrudnienie lub obniżają wynagrodzenia pracowników a przyszłość nie kształtuje się kolorowo. Informacje spływające ze Stanów Zjednoczonych są dla wszystkich szokujące. W ciagu czterech ostatnich tygodni, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych złożyło ponad 22 mln Amerykanów, a według niektórych prognoz liczba osób bez pracy może wynieść 40 mln. Powstająca sytuacja na rynku pracy, nie rokuje nic dobrego dla branży podróży lotniczych. 

Sektor lotniczy ma poważny problem. Jeśli popyt na podróże lotnicze za pięć lat wyniesie 60% obecnego poziomu, to będziemy mieli 60% amerykańskich linii lotniczych, które istnieją obecnie. Nawet w przypadku programów pomocy oferowanych przez państwo, bankructwo w branży jest nieuniknione. Jeśli zsumować kwoty jakie zostały przeznaczone na wykup akcji własnych dla poszczególnych linii lotniczych i porównać je z kwotami wnioskowanymi o pożyczki rządowe, to można by było dojść do wniosku, że wysokość wnioskowanej pomocy mogłaby być znacznie niższa. A w niektórych przypadkach możliwe, że niepotrzebna. Rodzi się pytanie o moralność dotowania i ratowania przedsiębiorstw pieniędzmi podatników, które nieracjonalnie dysponowały swoimi wolnymi przepływami pieniężnymi. Świat nie działa na zasadach moralnych i nie ma co się łudzić, że w tym przypadku będzie inaczej.

Syntetyczne CDO symbolizowały kiedyś chciwość bankierów, która doprowadziła do kryzysu finansowego w 2008 roku. Po ponad dekadzie, banki ponownie handlują spakowanymi w pakiety kredytami o wysokim stopniu ryzyku niespłacalności i niebawem znowu usłyszymy o powtórce historii.

Wracając jeszcze do kwestii sytuacji amerykańskich linii lotniczych, to zdecydowanie jest za wcześnie aby wskazać linie, która przetrwa obecny kryzys a jej akcje będą świetną, długoterminową inwestycją. Warto wstrzymać się z wyborem, gdyż to co najgorsze jeszcze nadejdzie. Zdaje się, że w najgorszej sytuacji są linie American Airlines i United Airlines. 

Źródło: WSJ, Forbes, FT, Barrons, NYT, MarketWatch, Fool, WP.

Podziel się:


Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Translate »